सूचीमा दर्ता सम्वन्धी सूचना २०७४-७५

सूचीमा दर्ता सम्वन्धी सूचना २०७४-७५ (प्रथम पटक प्रकाशित २०७४/१०/०१) यस प्रतिष्ठानलाई आ.व. २०७४/०७५ मा आवश्यक पर्ने तपसिलका सामान तथा सेवाहरु उपलव्ध गराउने प्रयोजनको लागि सेवा प्रदायकहरुको सूची सूचीकृत गरिने भएको हुदा मौजुदा सूचीमा दर्ता हुन इच्छुक रजिष्टर्ड फर्म तथा...

लिखित परिक्षाको नतिजा तथा अन्तवार्ता सम्बन्धी सूचना

यस प्रतिष्ठानबाट मिति २०७४।१२।२९ गते मेडिकल अफिसर, डेण्टल सर्जन र स्टाफ नर्स पद करारमा पदपुर्तिका लागि लिईने लिखित परिक्षाको नतिजा सोही दिन अपरान्ह राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल घोराही, दाङ्गको सूचना पाटीमा टाँस गरिने व्यहोरा सूचित गरिन्छ । सफल उमेद्वारहरुको अन्र्तवार्ता...

शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०७४

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४ को दफा ४३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले देहायका नियमहरू बनाई लागू गरेको छ । पूर्ण पाठ डाउनलोड गर्नुहोस ।...

लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना

यस प्रतिष्ठानबाट २०७४।११।२५ गते कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचना अनुसार विभिन्न पदको लागि प्राप्त आवेदनहरुमध्ये मेडिकल अफिसर÷हाउस अफिसर, डेन्टल सर्जन र स्टाफ नर्स पदको लिखित परिक्षा निम्नानुसार लिईने भएको हुँदा सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ ।...